Mẹ Mun

Mẹ Mun tốt nghiệp Cử nhân Văn hóa của Đại học Văn hóa Hà Nội. Đã đang làm việc tại một nơi có rất rất nhiều sách kết hợp bán online một số dòng mỹ phẩm cũng như thực phẩm chức năng. Mẹ Mun mong muốn được chia sẻ với mọi người những trải nghiệm của bản thân.

Quá trình học tập và làm việc

  • 2012: Tốt nghiệp Cử nhân Văn hóa của Đại học Văn hóa Hà Nội
  • 2012 đến nay: Làm việc tại Thư viện

Recent Posts by this Author

Reviewed by this Author

No items found.

Giới thiệu

Nhận thông tin sức khỏe mới nhất

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form